Adresa
Trg BiH 1, 71000 Sarajevo

Radno vrijeme
PON - PET: 09:00 - 17:00

Radionica u Neumu – Izrada Politike rodne ravnopravnosti Ministarstva sigurnosti BiH

Koordinacioni odbor Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa Fondacijom Infohouse održao je od 12. do 14. juna 2023. godine radionicu u sklopu projekta „Rodna perspektiva za odgovorne insitutcije u sektoru sigurnosti“.

Tokom radionice članovi Koordinacionog odbora nastavili su aktivnosti na izradi dokumenta „Politike rodne ravnopravnosti Ministarstva sigurnosti BiH“, kao mehanizma za promicanje jednakosti spolova u instituciji.

Tokom radionice, koja je održana u Neumu, učesnici su unaprijedili aktivnosti i vještine na “Smjernicama za promociju rodne ravnopravnosti u internoj i vanjskoj komunikaciji”.

To će omogućiti efikasniju komunikacija članova Koordinacionog odbora prema sredstvima javnog informisanja.