Adresa
Trg BiH 1, 71000 Sarajevo

Radno vrijeme
PON - PET: 09:00 - 17:00

Integracija rodnih perspektiva u Ministarstvu sigurnosti BiH

Integracija rodnih perspektiva u Ministarstvu sigurnosti BiH

U Ministarstvu sigurnosti BiH održana je radionica „Rezolucija 1325“ kojoj su prisustvovali članice i članovi Koordinacionog odbora Ministarstva sigurosti za primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, te predstavnice Granične policije BiH i Službe za poslove sa strancima BiH.

Razgovarano je o primjeni „Rezolucije 1325“ i akcijama za postizanje pune ravnopravnosti spolova u kontekstu sprečavanja i rješavanja sukoba, izgradnje mira i rekonstrukcije.

Radionica je podržana kroz projekat saradnje sa Fondacijom INFOHOUSE, pod nazivom „Rodna perspektiva za odgovorne institucije u sektoru sigurnosti“, koji finansira Američka ambasada u Bosni i Hercegovini.

Predavač je bio vanredni profesor sa Pravnog fakulteta u Sarajevu, doc. dr. Midhat Izmirlija.