Адреса
Трг БиХ, 71000 Сарајево

Радно вријеме
ПОН - ПЕТ: 09:00 - 17:00

Шта ми радимо?

„Равноправност значи да права, одговорности и могућности жена и мушкараца неће зависити од тога да ли су рођени као жене или мушкарци“

 • Указујемо на родну равноправност у доношењу одлука, преговарању, креирању безбједоносних планова и политика.
 • Подузимамо активности на борби против родно заснованог насиља.

Видео

Погледајте наш промотивни видео материјал

Ермин Пешто

Предсједавајући Координационог одбора Министарства безбједности у вези са примјеном Закона о равноправности сполова БиХ

Уводна ријеч

Поштовани/е,

Сигурност је право свих људи без обзира на спол, род, етничку припадност, вјеру и друге основе, а односи се не само на личну и сигурност заједнице у временима насиља, рата и сукоба, него укључује и приступ храни, образовању, здравственој заштити, економској и еколошкој сигурности као и политичку заступљеност.

Родна равноправност је све више препозната као важан предуслов за постизање сигурности људи.

Министарство безједности Босне и Херцеговине препознато је као институција која улаже велике напоре и подузима конкретне активности на интегрирању принципа равноправности сполова и родног концепта у сектор сигурности.

Министарство безбједности добило је признање и похвалу везано и за промоцију и упућивање полицијских службеница у операције потпоре миру УН-а као и за њихов запажен допринос у изградњи постконфликтних друштава.

Успостављањем Координационог одбора за равноправност сполова 2020.године (Одбор), Министарство је потврдило своју преданост родно освијештеној политици и обавезама проистеклим из Закона о равноправности сполова БиХ и међународних конвенција.

Позивам вас да заједнички унаприједимо интегрирање принципа равноправности сполова у сектор безбједности.

Активности

Координационог одбора Министарства безбједности за провођење Закона о равноправности сполова у Босни и Херцеговини

 • Увођење родне освијештености политике и интеграције родне перспективе у све политике, стратегије, и планове Министарства безбједности Босне и Херцеговине.
 • Промјену родних стереотипа и предрасуда.
 • Интегрисање родне равноправности у Министарству безбједности Босне и Херцеговине у све развојне политике и стратегије.
 • Дефинисање начела, циљева и одговорности у процесу острварења демократских принципа и основних људских права, који захтијевају родну равноправност.
 • Циљаним мјерама за постизање родне равноправности у комбинацији с јачањем родно освијештене политике.
 • Подизањем свијести, знања и капацитета запослених у Министарству безбједности Босне и Херцеговине о родној равноправности.
 • ИНТЕГРАЦИЈОМ имплементацијом принципа родне равноправности, а који се огледају у провођењу родне анализе и интегрисању родне перспективе у све активности Министарства безбједности Босне и Херцеговине, од планирања до евалуације.
 • УКЉУЧЕНОШЋУ укплањање препрека за равноправност и значајно учешће свих запослених у процесе интегрисања родне равноправности.
 • ИНТЕГРИТЕТОМ поштивањем транспарентности, правичности и истих могућности.
 • Повећати број жена на руководечим позицијама у Министарству безбједности Босне и Херцеговине.
 • Уградити политику родне равноправности у секторске документе.
 • Користити роднио засновани језик у документима.
 • Подизати свијест запослених по питањима родне равноправности.
 • Прачење статистичких података, других појавних облика и тд.
 • Једнака права и могућности и за мушкарце и за жене.
 • Подцртати политике родне равноправности (доношење процедура или политика)
 • Акцентирати Акциони план Координационог одбора Министарства безбједности Босне и Херцеговине
 • План рада Министарства безбједности Босне и Херцеговине (Годишњи извјештај Родне Равноправности Управног одбора)
 • Инсистирати на БУЏЕТИРАЊУ
 • Указујемо на родну равноправност у доношењу одлука, преговарању, креирању безбједоносних планова и политика.
 • Подузимамо активности на борби против родно заснованог насиља.
 • Креирања сигурног амбијента превенцијом сексуалног узнемиравања и узнемиравања по основу спола.
 • Провођење политике родне равноправности у Министарству безбједности Босне и Херцеговине, кроз запошљавање, стручно усавршавање.
 • Дати једнаке могућности за напредовање.
 • Развијати свијест о ефектима неравноправности.
 • Већи ангажман жена на руководећим позицијама у сектору безбједности.

Координациони одбор

Министарства безбједности за провођење закона о равноправности сполова у Босни и Херцеговини

Ермин Пешто

Предсједавајући

Јелена Савић

Замјеница предсједавајућег

Ивана Веселчић

Замјеница предсједавајућег

Андреја Елзнер - Кујача

Чланица

Бојан Малиш

Члан

Амила Смајкић

Чланица

Мустафа Пашалић

Члан

Ненад Ешпек

Члан

Ирина Неуман

Чланица

Адмир Малагић

Члан

Мирнеса Софтић

Чланица

Дариа Перковић - Хаи

Секретарка